Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies. Läs mer här. OK

Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 ersätter den nya dataskyddsförordningen (DSF), General Data Protection Regulation (GDPR), den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Detta EU-direktiv anger vilka uppgifter man får ha om sina kunder, prospekts och samarbetspartners.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Mobil Elteknik Sverige AB:s webbplats, tjänster och verktyg.

I denna integritetspolicy använder vi begreppet ”personuppgifter” för att beskriva information, som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy, använda vår webbplats eller klicka vidare i våra utskick, samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter, på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy för befintliga användare, bl. a. pga. ändringar i förordningen eller lagkrav. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Webbplatser från tredje part: Det finns länkar till våra leverantörer på vår webbplats och dessa webbplatser har egna Integritetspolicyer och Mobil Elteknik Sverige AB är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar information till dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Mobil Elteknik Sverige AB, Lovisebergsvägen 13, 141 32 Huddinge är personuppgiftsansvarig.

Insamling av personuppgifter

Om du är kund till oss eller arbetar på ett företag som är kund till oss, accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att information lagras i våra servrar i Sverige eller på annat håll i världen (t.ex. i molnet).

Information som vi samlar in

Vi samlar inte in information med automatik, såsom IP-adresser, URL, geografisk plats eller motsvarande.

Namn, telefonnummer, e-postadresser samlas in från beställningar, e-post, visitkort, mässor och lagras i dels vårt CRM-program och i vårt affärssystem. Om du slutar, går i pension osv. raderas telefonnummer och e-postadresser. Några uppgifter om privata adresser samlar vi inte in, såvida dessa inte sammanfaller med företaget du arbetar i.

Företagsnamn, namn, leveransadress samt telefonnummer kan komma att vidarebefordras på beställningar, då leverans sker direkt från leverantör, vilken kan finnas utomlands. Särskilt fraktbolag önskar namn på kontaktperson samt dennes telefonnummer.

Information vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag, databyråer och liknande. Informationen kan omfatta t.ex. kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Om du är anställd och alltså inte ägare av eller inte innehar ledningsfunktion, är ovanstående inte tillämpligt.

Användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling av personuppgifter är att du ska få relevant information om våra tjänster och produkter, via e-post, brev och vår webbplats.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Vi lämnar inte heller ut dem till tredje part, annat än vad som framgår av stycket ovan om informationsinsamling.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kontakta oss, så skickar vi utan dröjsmål, dessa uppgifter. Du kan när som helst be oss ändra och/eller radera din information, om den inte längre är relevant i affärsförbindelsen.

Överföring av personuppgifter

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling. I dessa åtgärder ingår brandväggar, behörighetskontroller samt kryptering av data.

Kontakta oss

Om du har frågor ang. dataskyddet, kontakta vårt dataskyddsombud Håkan Åhlfeldt. Honom når du på följande sätt:

E-post: ha@mets.nu

Telefon, kontoret: 08-449 50 48
Telefon, mobil: 070-660 46 22

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå