Kabelvagnar

METS har kabelvagnar för både rund- och plattkabel samt slang. Vi har kabelvagnar för bärlina, C-profilskena, balk och 4-kantsskena. Vill du ha hjälp att beräkna ditt hängkablage, kontakta oss gärna.

Kabelvagnar C-30

Byggkomponenter

pdf Byggkomponenter

Byggkomponenter 2

pdf Byggkomponenter 2

Byggkomponenter 3

pdf Byggkomponenter 3

Byggkomponenter 4

pdf Byggkomponenter 4

Syrafasta vagnar C-30

pdf Syrafasta vagnar C-30

Syrafasta byggkomponenter 1

pdf Syrafasta byggkomponenter 1

Syrafasta byggkomponenter 2

pdf Syrafasta byggkomponenter 2

Kabelvagnar C-40

C40-byggkomponenter 1

pdf C40-byggkomponenter 1

C40-byggkomponenter 2

pdf C40-byggkomponenter 2

C40-byggkomponenter 3

pdf C40-byggkomponenter 3

Rundkabelvagn C-40

pdf Rundkabelvagn C-40

Plattkabelvagn C-40

pdf Plattkabelvagnar C-40 1

Plattkabelvagn C-40

pdf Plattkabelvagn C-40 2

Ändklämma C-40

pdf Ändklämma 1

Änklämma C-40

pdf Ändklämma 2

Intagarvagn C-40

pdf Intagarvagn 1

Intagarvagn C-40

pdf Intagarvagn 2

Bärarmar

Bärarmar

pdf Bärarmar