Kontaktdon

Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa kontaktdon från 2 – 800 A, 24 – 24 000 V för industriella applikationer med hög drift- och personsäkerhet, ex. gruvor(gruvdon) och hamnar. Våra metalldon erbjuds med hävarm alternativt skruvfattning.

Gruvdon på lager

Samtliga kontaktdon har hög stöttålighet och är anpassade efter respektive applikation. 3PS, 3PV, 3PX m. fl. från Proconect finns på lager. Vi erbjuder både metalldon, plastdon samt smådon. Eftersom vi har ingående komponenter på lager, kan vi snabbt bygga ihop det ni behöver.

Läs mer om våra kontaktdon i respektive pdf, alternativt kontakta oss eller på telefon 08-449 50 00 om du önskar personlig hjälp.

Plastdon

Blockerade kontaktdon

pdf Blockerade kontaktdon

Blockerade kontaktdon 16 - 30A

pdf Blockerade kontaktdon 16 - 30A

Blockerade kontaktdon 32 - 50A

pdf Blockerade kontaktdon 32 - 50A

Blockerade kontaktdon 63 - 90A

pdf Blockerade kontaktdon 63 - 90A

Blockerade kontaktdon 125 - 150A

pdf Blockerade kontaktdon 125 - 150A

Blockerade Kontaktdon 200 - 250A

pdf Blockerade Kontaktdon 200 - 250A

Metalldon

Hävarm PX4 250A

pdf PX4 250A

Hävarm PX5 400A

pdf PX5 400A

Skruvfattning PV4 250A

pdf PV4 250A

Skruvfattning PV5 400A

pdf PV5 400A

Reservdelar

PV/PX isolatorer

pdf PV/PX isolatorer

PV/PX fasstift

pdf PV/PX fasstift

PV/PX fashylsor

pdf PV/PX fashylsor

PV/PX jordstift

pdf PV/PX jordstift

PV/PX jordhylsor

pdf PV/PX jordhylsor

PV/PX piloter

pdf PV/PX piloter

PV/PX4 kabeländar skruv

pdf PV/PX kabeländar skruv

PV/PX4 kabeländar press

pdf PV/PX4 kabeländar press

PV/PX5 kabeländar skruv

pdf PV/PX5 kabeländar

PV/PX5 kabeländar press 1

pdf PV/PX5 kabeländar press 1

PV/PX5 kabeländar press 2

pdf PV/PX5 kabeländar press 2

PV/PX5 kabeländar press 3

pdf PV/PX5 kabeländar press 3

PX hävarmar

pdf PX hävarm