Kontaktdon

Gruvdon på lager

Vi erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa kontaktdon från 2 – 800 A, 24 – 24 000 V för industriella applikationer med hög drift- och personsäkerhet, ex. gruvor(gruvdon) och hamnar. Våra metalldon erbjuds med hävarm alternativt skruvfattning.

Samtliga kontaktdon har hög stöttålighet och är anpassade efter respektive applikation. 3PS, 3PV, 3PX m. fl. från Proconect finns på lager. Vi erbjuder både metalldon, plastdon samt smådon. Eftersom vi har ingående komponenter på lager, kan vi snabbt bygga ihop det ni behöver.

Läs mer om våra kontaktdon i respektive pdf, alternativt kontakta oss eller på telefon 08-449 50 00 om du önskar personlig hjälp.

Våra Produkter

Smådon

Plastdon

Metalldon

Reservdelar