Släpringsdon

Släpringsdon/roterande kontakt för överföring av kraft, signal och data. Beroende av ditt behov av antal ringar, hastighet och material, tar vi fram en lösning.

Våra Produkter

Aurotac